MESISE STUDIO – การทำต้นไม้โตในมายา

วันนี้นะครับก็ทำตามคำเรียกร้อง … Read More

MESISE STUDIO – ทำใบไม้งอกใน MAYA

เป็นเรื่องราวที่มีคนถามเข้ามา … Read More

MESISE STUDIO – สอนพื้นฐานการทำ Blend Shape พื้นฐาน

[swfobj src=”http://www. … Read More