MESISE.COM – ปั้นโมเดลรถ Mustang

สวัสดีครับชาว MESISE วันนี้เราจะมาสอนโปรแกรมมายา โดยวันนี้จะปั้นโมเดลรถ #Mutang​ ปี 1965 ซึ่งเป็นโฉมแรกของรถมัสแตงเลยก็ว่าได้ ปั้นแบบสด ๆ ไม่ต้องมีแบบในมายาเลย โดยโปรแกรมที่ใช้ ใช้โปรแกรมมายา 2022

MESISE STUDIO – render maya , set camera

วันนี้จะมาสอนการเรนเดอร์ในโปรแ … Read More

MESISE STUDIO – clock in maya

คลิปนี้ ว่าด้วยเรื่องของการสร้ … Read More

MESISE STUDIO – สอนการรันเดอร์มายา 2009

[swfobj src=”http://www. … Read More

MESISE STUDIO – สอนการรันเดอร์แยกเลเยอร์ในมายา 2009