MESISE STUDIO – ปลั๊กพญามาร

MESISE STUDIO ปลั๊กพญามาร 1/3 … Read More

MESISE STUDIO – light fog MAYA

การสร้าง หมอกให้กับแสง ว่างั้น … Read More

MESISE STUDIO – ไฟงานวัดใน MAYA

เราจะมาเรียนรู้การทำไฟในงานวัด … Read More

MESISE STUDIO – การจัดแสงขึ้นพื้นฐาน

สอนการปรับแต่งและ อธิบายคราว ๆ … Read More

MESISE STUDIO – พื้นฐาน LIGHT ในโปรแกรมมายา 2 การจัดไฟหลายดวง

[swfobj src=”http://www. … Read More

MESISE STUDIO – พื้นฐาน LIGHT ในโปรแกรมมายา รู้จักกับแสง 6 ชนิด

[swfobj src=”http://www. … Read More