MESISE STUDIO – MAYA หมุนกล้องโชว์ปืน

วันนี้ผมและพี่เกริกจะมาสอนมายา … Read More

MESISE STUDIO – MOTION PATHS วิ่งตามเส้น

คลิปนี้ผมจะสอนการใช้โปรแกรมมาย … Read More

MESISE STUDIO – render maya , set camera

วันนี้จะมาสอนการเรนเดอร์ในโปรแ … Read More

MESISE STUDIO – SLOW MOTION MAYA

วันนี้ก็ตอบคำถาม น้อง 1 คน ผมจ … Read More

MESISE STUDIO – BASIC CAMERA MAYA

สวัสดีครับ วันนี้เรามาศึกษาการ … Read More

MESISE STUDIO – CAMERA ZOOM – MAYA

การใช้การซูมเข้าออกของกล้องในโ … Read More

MESISE STUDIO – CAMERA DEPTH OF FIELD – MAYA

วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการใช … Read More