MESISE STUDIO – DRAWING จากภาพจริง


การวาดภาพ Drawing ขึ้นมาสักภาพหนึ่ง โดยเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการร่างภาพ
ไปจนถึงขั้นตอนลงแสง-เงา ในบางครั้งต้องใช้ระยะเวลาในการทำงานนาน หรือบางที
เมื่อเราวาดไปเรื่อยๆ กลับรู้สึกว่าสัดส่วนของภาพผิดเพี้ยนไป บิดเบี้ยว ไม่ค่อยสวยงาม
เทคนิคนี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างภาพที่มีลักษณะของการ Drawing ได้อย่างรวดเร็ว

ใส่ความเห็น