MESISE STUDIO – รันเดอร์ภาพที่แยกในมายา เอามารวมกันใน AFTER

สอนการนำเอาภาพที่รันเดอร์แยกมาจากมายา ใส่ในโปรแกรมอาฟเตอร์ เพื่อให้เ้ป็นหนังและ การปรับแต่งอย่างง่ายเช่น การปรับเบลอ และแสง

ใส่ความเห็น