MESISE STUDIO – FLASH 2D BASIC 2

นี้เป็นคลิปที่ 2 นะครับ ที่เราจะมาพูดถึงเรื่องโปรแกรม flash กัน แต่จะเป็นการใช้สีเป็นหลัก แล้วก็มีการวาด นิด ๆ หน่อย ๆ ครับ โดยรวมจะพูดถึงการขึ้นดอกไม้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ใช้ โปรแกรม flash จริง ๆ ครับ

MESISE STUDIO – FLASH 2D BASIC 2 – 1/2

MESISE STUDIO – FLASH 2D BASIC 2 – 2/2

ใส่ความเห็น