รูปทรงของขวด ที่ใช้งานได้ดีและไม่ดี สำหรับ AR Code

รูปทรงของขวด ที่ใช้งานได้ดีและ … Read More

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่ AR Code สามารถเอามาใช้งานได้ดี

หนังสือเรียน ในยุคปัจจุบัน AR … Read More

บริษัทอิลูชั่น คอนเน็ก (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวแอพพลิเคชั่น RECALL AR CODE รูปแบบ Cloud

บริษัทอิลูชั่น คอนเน็ก (ประเทศ … Read More