MESISE STUDIO – ไฟล์ AI จากอินลาสใช้ใน Maya

การทำไฟล์จาก อินลาส แปลงเป็นเว … Read More

MESISE STUDIO – การทำต้นไม้โตในมายา

วันนี้นะครับก็ทำตามคำเรียกร้อง … Read More

MESISE STUDIO – ทำใบไม้งอกใน MAYA

เป็นเรื่องราวที่มีคนถามเข้ามา … Read More