MESISE STUDIO – ไฟล์ AI จากอินลาสใช้ใน Maya

การทำไฟล์จาก อินลาส แปลงเป็นเว … Read More

MESISE STUDIO – การทำต้นไม้โตในมายา

วันนี้นะครับก็ทำตามคำเรียกร้อง … Read More

โมเดลแจกฟรี

วันนี้ได้ไปอ่านเวป ไทยสามดี มา … Read More

Maya Tutorial – Character Rigging – Setting Up The Skeleton

วันนี้ผมขออัพการ เซ้ทกระดูกของ … Read More

MESISE STUDIO – ทำใบไม้งอกใน MAYA

เป็นเรื่องราวที่มีคนถามเข้ามา … Read More