MiniProject MESISE.COM 11/06/2556

MiniProject MESISE.COM 11-06-2556

พรีเซ็นมินิโปรเจคโดยน้อง ๆ นักศึกษา ที่เข้ามาฝึกงาน และได้เล่าเรื่องราวของมินิโปรเจคของตนว่าจะออกมาเป็นอย่างไร ใครสนใจอยากจะฝึกงานกับ mesise.com ติดตามได้ที่

https://www.mesise.com/

ใส่ความเห็น