MESISE STUDIO – flash basic guide

วันนี้มาเรียนรู้การใช้ flash แบบที่วัตถุเคลื่อนไหวไปตามเส้นกันดีกว่าครับ ถามว่าดีอย่างดี คำตอบคือ ปกติวัุตถุจะเคลื่อนที่เป็นวงกลม ถ้าเราต้องการเปลี่ยนให้มันเดินเป็นเส้นโค้งเนี้ย ก็ต้องใช้เทนคิดไกด์เข้ามาช่วย

ใส่ความเห็น