Mesise mini project – Drif by สิทพงษ์ บุญเพิ่ม

Mesise mini project - Drif by สิทพงษ์ บุญเพิ่ม

โครงการทำอนิเมชั่นสั้น ๆ เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาฝึกงาน ช่วงระหว่างการฝึกงาน

www.mesise.com

ใส่ความเห็น