Mesise mini project – Can by กิติวัฒน์ วรรณสุข

Mesise mini project - Can by กิติวัฒน์ วรรณสุข

โครงการทำอนิเมชั่นสั้น ๆ เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาฝึกงาน ช่วงระหว่างการฝึกงาน

www.mesise.com

ใส่ความเห็น