MESISE.COM – สอน Realflow Drag Force พื้นฐาน

MESISE.COM - สอน Realflow Drag Force พื้นฐาน

สวัสดีครับ วันนี้ผมนิติคุณ ยุกตะนันท์ จะมาสอนใช้โปรแกรมเรียวโฟ กันนะครับ โดยเรื่องที่จเรียนในวันนี้คือ
Drag Force หรือว่า การใช้แรงมา ดึง และ ผลัก ตัวอิมิเตอร์ของเราครับ โดยมันจะทำให้น้ำของเรา สวยงามขึ้นได้ ในบางกรณี นะครับ
ต้องดูคลิปนี้ครับแล้วจะได้เข้าใจ เพราะผมพยายามอย่างมากในการใช้งานครับ

ใส่ความเห็น