MESISE.COM – สอน Illustrator พื้นฐาน

สวัสดีครับ วันนี้ผมนิติคุณ ยุกตะนันท์ มาสอนน้อง ๆ นักศึกษาฝึกงาน ให้รู้จักกับโปรแกรมอินลาสเตเตอร์ พื้นฐานง่าย ๆ และเหมาะสำหรับพื้นฐานคนที่ใช้โปรแกรมกราฟฟิคที่ควรเริ่มต้นคู่กับโปรแกรม Photoshop

นิติคุณ ยุกตะนันท์
www.mesise.com

ใส่ความเห็น