MESISE.COM – สอน FLASH ใส่เสียง

สวัสดีีครับ ผมนิติคุณ ยุกตะนันท์ วันนี้ผมจะขอเสนอ การใส่เสียงลงไปในโปรแกรม FLASH ตามคำเรียกร้องจากทางบ้านนะครับ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังร่ำเรียนกันอยู่ ไม่ว่าจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่

นิติคุณ ยุกตะนันท์
www.mesise.com

ใส่ความเห็น