MESISE.COM – พรีเซ็นมินิโปรเจค 12-07-2012

นี้เป็นผลงานของน้อง ๆ นศ ที่เข้ามาฝึกงานกับทางบริษัท ซีจีโพลีกอน จำกัด โดยมีทีมงานที่ดีมีคุณภาพสอนให้ความรู้ในการทำงาน และกระบวนการทำงานอนิเมชั่น โดยทางคณะกรรมการของบริษัทเล็งเห็นว่าการที่บริษัทแบ่งปันความรู้กับนักศึกษา จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และอนาคตต่อวงการอนิเมชั่นในประเทศไทย และทางคณะกรรมการยังเปิดรับ นศ เข้าเพิ่มเพื่อเข้ารับการอบรบและปฏิบัติงานกับทางบริษัทอยู่จำนวนมาก ใครสนใจสามารถไปดาวโหลดใบสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.mesise.com

ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ตั้งใจทำงาน และขอให้น้อง ๆ ทุกคนมีประสบความสำเร็จ และมีหน้าที่การงานที่ดี

บริษัทซีจีโพลีกอน จำกัด
นิติคุณ ยุกตะนันท์
www.cgpolygon.com

ใส่ความเห็น