MESISE.COM – การสร้างไฟล์ CSR ในเครื่อง MAC

วันนี้ผม นิติคุณ ยุกตะนันท์ จะมาสอนการสร้างไฟล์ CSR หรือที่เรียกเต็ม ๆ ว่า CertificateSigningRequest.certSigningRequest นั้นและครับ ชื่อยาว มาก ๆ เลยนะครับ
ผมเคยใช้เวลาเรียนรู้ในการสร้างไฟล์พวกนี้ของ Apple เป็นระยะเวลานานมาก ๆ กว่าจะเข้าใจ ผมเลยต้องการให้คนอื่นได้เรียนรู้แบบรวดเร็วเป็นภาษาไทย ผมก็งม อยู่นานมาก ๆ เลยครับว่าจะบรรลุ ละมั้งเรื่องง่าย ๆ พวกนี้ หวังเป็ยนอย่างยิ่งว่า คลิปที่ผมสอนจะมีความรู้มากมาย หรืออาจจะทำให้คุณไปต่อยอดได้นะครับ

นิติคุณ ยุกตะนันท์
www.mesise.com

ใส่ความเห็น