MENEW – มหาวิทยาลัยเกาหลีเปิดรับสมัครเกมเมอร์เข้าเรียน

MENEW - มหาวิทยาลัยเกาหลีเปิดรับสมัครเกมเมอร์เข้าเรียน

มหาวิทยาลัยชุงอัง ประเทศเกาหลีใต้ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในสาข­า การแข่งขันเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสาขาดังกล่าวอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์­การกีฬา

แหล่งข่าว http://www.arip.co.th/korean-universi…

ผลิตโดย www.mesise.com

ใส่ความเห็น