แอพพลิเคชั่น AR CODE (Augmented Reality) – พระราชวังพญาไท

พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0856

พระราชวังพญาไท

ในปีพุทธศักราช ๒๔๕๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ซื้อที่ดินบริเวณถนน “ซางฮี้” ซึ่งเป็นที่สวนและนาบริเวณริมคลองสามเสนติดกับทุ่งพญาไทเป็นที่แปรพระราชฐานเพื่อทรงพักผ่อนพระอิริยาบถ แล้วโปรดให้สร้างพระตำหนักพระราชทานนามว่า“พระตำหนักพญาไท” หลังจากนั้น พระองค์ได้เสด็จฯ มาประทับที่วังพญาไทบ่อยครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้เสด็จแปรพระราชฐาน จากในพระบรมมหาราชวังมาประทับที่วังพญาไทเป็นการถาวรจนเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างพระราชมณเฑียรสถานขึ้นใหม่เพื่อเป็นที่ประทับในวังพญาไท และโปรดเกล้าฯให้ยกวังพญาไทขึ้นเป็น พระราชวังพญาไท พระราชมณเฑียรสถานที่สร้างขึ้นใหม่นี้ เป็นหมู่พระที่นั่ง ๓ องค์ ซึ่งเชื่อมต่อกัน ได้แก่พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน พระที่นั่งพิมานจักรี พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส และยังมีพระที่นั่งอื่นๆ ที่น่าสนใจอีก คือ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์ และพระตำหนักเมขลารูจี เปิดให้ชมทุกวันเสาร์และอาทิตย์ จำนวน ๒ รอบ เวลา ๐๙.๓๐ น. และ ๑๓.๓๐ น.

 

AUGMENTED REALITY: AR

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ “พระราชวังพญาไท” หรือเรียกสั้นๆว่า “วังพญาไท” วังเก่าใจกลางกรุงย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ลักษณะของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของพระราชวังพญาไทคือ หอคอยสูงและหลังคายอดแหลมของพระที่นั่งพิมานจักรี ส่วนภายใน มีภาพเขียนแบบปูนเปียกเป็นลวดลายงดงามแบบตะวันตก และเพื่อให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวในปัจจุบันเราขอเสนอเทคโนโลยีเสมือนจริง(Augmented Reality: AR) เพิ่มความสนุกนานและคำอธิบายสิ่งต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยี AR Code เพียงท่านดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “AR PHYA THAI PALACE” ได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store

illusion.thai@gmail.com , joe@myrecall.app
โทร 0637896694 , 0948265652 (คุณโจ)
Line : MESISE
บริษัท อิลูชั่น คอนเน็ก (ประเทศไทย) จำกัด
www.illusion.in.th

IOS

$FREE

 • FOR IOS 9 +

DOWNLOAD

 

ANDROID

$FREE

 • FOR ANDROID 5.0 +

DOWNLOAD

พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0869 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0868 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0867 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0866 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0865 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0864 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0863 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0862 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0861 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0860 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0859 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0858 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0857 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0856 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0855 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0854 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0853 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0852 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0851 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0850 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0849 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0848 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0847 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0846 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0845 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0844 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0843 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0842 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0841 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0840 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0839 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0838 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0837 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0836 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0835 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0834 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0833 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0832 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0831 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0830 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0829 พญาไท App รับทำ AR CODE รับผลิต AR CODE เออาร์ Augmented Reality เทคโนโลยี 0828

One thought on “แอพพลิเคชั่น AR CODE (Augmented Reality) – พระราชวังพญาไท

 1. รับผลิต 3D mapping , สร้าง 3D mapping , ออกแบบ 3D mapping , 3D mappping
  รับผลิต AR CODE , สร้าง AR CODE , ออกแบบ AR CODE , AR CODE
  ถ่ายภาพ 360 องศา

  ติดต่อสนใจงาน หรือสอบถามข้อมูล
  สำหรับผลงานทั้งหมด – http://www.illusion.in.th
  สำหรับ AR Code – http://www.myrecall.app
  illusion.thai@gmail.com , joe@myrecall.app
  โทร 0637896694 , 0948265652 (คุณโจ)
  Line : MESISE

  #Recall #ARCloud #ARCode #ง่าย #เร็ว #ประหยัด #เข้าถึงง่าย
  Recall ,AR Cloud ,AR Code ,ง่าย ,เร็ว ,ประหยัด ,เข้าถึงง่าย

ใส่ความเห็น