เสนอมินิโปรเจค 30-11-2012

สวัสดีครับผมนิติคุณ ยุกตะนันท์ วันนี้ผมเอาวีดีโอน้อง ๆ ฝึกงานที่พรีเซ็น มินิ โปรเจคของตนเอง
มาให้ดูและ เปฌ็นแนวทางสำหรับคนอื่น ๆ ที่อยากเข้ามาพรีเซ็นครับผม

นิติคุณ ยุกตะนันท์
www.mesise.com

ใส่ความเห็น