MESISE.COM – สัมภาษณ์ นศ ฝึกงาน น้อง นิธิกูล เดชะเทศ วันฝึกเสร็จ

สวัสดีครับชาว MESISE วันนี้เรา … Read More

MESISE.COM – สัมภาษณ์ นศ ฝึกงาน น้อง ศรินยา คงเพ็ชร วันฝึกเสร็จ

สวัสดีครับชาว MESISE วันนี้เรา … Read More

MESISE.COM – สัมภาษณ์อดีต นศ ฝึกงาน น้องน้ำตาล(นักศึกษาทุนเกาหลี)

คลิปนี้พิเศษมาก ๆ ครับ เราได้ก … Read More