MESISE STUDIO – export วีดีโอออกเป็นภาพ

ก็ตามชื่อ วีดีโอเลยครับ ว่าสอน … Read More

MESISE STUDIO – AFTER EFFECT RENDER

วันนี้เรามา เอาภาพที่เรนเดอร์อ … Read More

MESISE STUDIO – รันเดอร์ภาพที่แยกในมายา เอามารวมกันใน AFTER

สอนการนำเอาภาพที่รันเดอร์แยกมา … Read More