MESISE STUDIO – สร้างระบบสุริยะในมายา

วันนี้เรามาต่อยอดการใช้คำสั่ง … Read More

MESISE STUDIO – MAYA BASIC -สอนมายา Parent และ Limit

วันนี้เรียนเรื่อง Parent และ L … Read More