AR Code กับหนังสือเรียน

เมื่อพูดถึง AR Code แล้ว หลายคนคงมีประสบการณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป อยู่ที่เครื่องมือที่เคยใช้งาน แต่ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนมีความสามารถในการใช้งานที่สูงมาก เมื่อเทียบกับแต่ก่อน แทบจะเข้ามาแทนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือโน๊ตบุ๊คไปเลย แอปพลิเคชั่นที่รองรับ AR Code มีมากมายหลากหลายให้เลือกใช้งาน เช่น AR Code กับหนังสือเรียน, AR Code กับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆ เป็นต้น