MESISE STUDIO – แก้ปัญหาใส่ IK ไม่ไำด้ในมายา 2012

มีหลาย ๆ คนที่ถามเข้ามาว่าใส่ IK ไม่ได้ ผมคิดว่าปัญหาหลัก ๆ หน้าจะมาจากวินโด้ กลับมายาที่ลง ผมแนะนำให้ใช้มายา 2012 64บิท วินโด้ 7 64บิท นะครับจะได้เล่นมายาลื่น ๆ สบายๆ

ใส่ความเห็น