MESISE STUDIO – วัตถุวิ่งตามเส้นใน MAYA

ดูเป็นแบบ HD นะครับจะได้ชัด ๆ

 เนื้อหานี้ เพื่อตอบคำถามของคนที่สงสัยว่า ทำอย่างไรวัตถุจึงจะวิ่งตามเส้น นี้ก็คือคำตอบนะครับ ว่าจะทำได้

ใส่ความเห็น