MESISE STUDIO – สอนการรันเดอร์แยกเลเยอร์ในมายา 2009


เป็นวีดีโอเพื่อการศึกษาครับ สอนการรันเดอร์มายา 2009 แบบแยกเลเยอร์เพื่อความเร็วในการทำงานและรวดเร็วมากกว่าการรันเ ดอร์ภาพเดียวรวม ๆ การรันเดอร์แยกนั้นจะทำให้งานสามารถที่จะนำไปแต่งเติมเอาได้ภายหลังในโปรแกรมอาฟเตอร์

One thought on “MESISE STUDIO – สอนการรันเดอร์แยกเลเยอร์ในมายา 2009

ใส่ความเห็น