สมัครงานกับ MESISE

บริษัท อิลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

พนักงานประจำ ตำแหน่ง AE 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศ ชาย หรือ หญิง

มีประสบการณ์งานขายมาก่อนพิจารณาเป็นพิเศษ

ทำงาน 9.30 น. – 18.30 น. มี OT มีเบี้ยเลี้ยงออกนอกสถานที่

ส่งผลงานมาได้ที่ illusion.thai@gmail.com

ติดต่อได้ที่ 080 2643336


พนักงานประจำ ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ Unity 3D

คุณสมบัติ

อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศ ชาย หรือ หญิง

มีประสบการณ์เขียนเกมมาก่อนพิจารณาเป็นพิเศษ

ทำงาน 9.30 น. – 18.30 น. มี OT มีเบี้ยเลี้ยงออกนอกสถานที่

ส่งผลงานมาได้ที่ illusion.thai@gmail.com

ติดต่อได้ที่ 080 2643336

ใส่ความเห็น