ดิจิทัลคอนเทนต์ที่ Recall รองรับ (AR Code)

ระบบปฏิสัมพันธ์

ระบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive) – Rcall สามารถใส่ระบบปฏิสัมพันธ์ได้หลากหลาย อาทิเช่น คลิกเพื่อไปเว็บไซต์, คลิกเพื่อไป Facebook หรือ เปลี่ยนโมเดล เป็นต้น สามารถติิดต่อรูปแบบของระบบปฏิสัมพันธ์มาที่เราได้

โมเดล 3 มิติ

.obj เป็นไฟล์จากโปรแกรม 3 มิติ ทั่วไปสามารถ Export แต่ว่าจะไม่มีอนิเมชั่น สามารถส่งมาเพื่อให้ทาง Recall ประกอบได้ อาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

.fbx เป็นไฟล์จากโปรแกรม 3 มิติ ทั่วไปสามารถ Export แต่ว่าจะมีอนิเมชั่น สามารถส่งมาเพื่อให้ทาง Recall ประกอบได้ อาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

.mb เป็นไฟล์จากโปรแกรมมายา สามารถส่งมาเพื่อให้ทาง Recall ประกอบได้ อาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

รูปภาพ

.jpg (rgb) เป็นไฟล์จากโปรแกรมรูปภาพทั่วไปเล่น Photoshop สามารถส่งมาเพื่อให้ทาง Recall ประกอบได้ อาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

.png เป็นไฟล์จากโปรแกรมรูปภาพทั่วไปเล่น Photoshop  รองรับภาพโปร่งใส สามารถส่งมาเพื่อให้ทาง Recall ประกอบได้ อาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

วีดีโอ

.mp4 (H264)เป็นไฟล์จากโปรแกรมวีดีโอทั่วไป เช่น After effect เป็นต้น สามารถส่งมาเพื่อให้ทาง Recall ประกอบได้ อาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

.mov (Animation Alpha) เป็นไฟล์ที่รองรับวีดีโอโปร่งใส สามารถส่งมาเพื่อให้ทาง Recall ประกอบได้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

ติดต่อสนใจงาน หรือสอบถามข้อมูล

สำหรับผลงานทั้งหมด – www.illusion.in.th

สำหรับ AR Code – www.myrecall.app

illusion.thai@gmail.com , joe@myrecall.app

โทร 0637896694 , 0948265652 (คุณโจ)

Line : MESISE

#Recall #ARCloud #ARCode #ง่าย #เร็ว #ประหยัด #เข้าถึงง่าย

Recall ,AR Cloud ,AR Code ,ง่าย ,เร็ว ,ประหยัด ,เข้าถึงง่าย

ใส่ความเห็น