การบ้าน นศ. MESISE

สวัสดีครับน้อง ๆ ในเพจนี้จะเป็นการโพสการบ้านที่น้อง ๆ ฝึกงานจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนตามนี้ให้ครบถ้วน หวังเป็นอย่างวิ่งว่าการบ้านของน้อง ๆ จะทำให้น้อง ๆ เก่งขึ้นไปเรื่อย ๆ

 

 

1. ออกแบบหน้าปกหนังสือ (สมมุติว่าตัวเราเป็นบุคคลสำหรับของโลก)

วิธีส่งการบ้าน ต้องพริ้นออกมาเป็นขนาด A4 หลังจากที่ส่งให้พี่ ๆ ตรวจสอบแล้ว

2. ออกแบบโปสเตอร์หนัง ตามหัวข้อที่พี่ ๆ กำหนด เช่น ต้องการนักแสดง ใครบ้าง ลักษณะเรื่องแบบไหน

3. ออกแบบโปสเตอร์แนะนำมหาวิทยาลัย ขนาด A3 พร้อมพริ้น

 

 

1. วาดหน้าคน

วาดภาพขนาด A4 เป็นหน้าตัวเอง

 

 

1. TYPO LYLIC 1 เพลง

เพลงพี่เลี้ยงจะเป็นคนกำหนดให้

2. วาดเส้น

ให้วาดเป็นโลโก้ประจำตัว

3. Plexus
ตัวอย่าง
การบ้านมีความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที

สอน

4. AUDIO WAVEFORM
ส่งเป็นเพลง 1 เพลง ตามที่พี่ ๆ กำหนด

5. 3D Layer
สร้างโต๊ะเก้าอี้ ความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที

 

 

1.ตัดต่อตัวอย่างหนัง
ตามที่พี่ ๆ กำหนดว่าอยากได้เรื่องอะไร แล้วตัดต่ออกมาให้เป็นลักษณะแบบไหน ความยาว 30 วินาที พอดี ๆ

 

 

1. การบ้านสร้างพายุ
ตัวอย่างวีดีโอ
เรนเดอร์ความยาวไม่น้อยกว่า 10 วินาที (เพลบาสได้)
วิธีการทำ

2.โคมไฟ
ความยาวไม่น้อยกว่า 20 วินาที (เพลบาสได้)

3.ธงในมายา
ความยาวไม่น้อยกว่า 20 วินาที (เพลบาสได้)

4.ลูกบอลกระทบผ้า
ความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที (เพลบาสได้)

5.อนิเมชั่นเรือ

ความยาวไม่น้อยกว่า 20 วินาที (เพลบาสได้)

 

 

สร้างภาพยนต์สั้น ๆ ตามหัวข้อที่พี่ ๆ กำหนดและนี้คือตัวอย่างครับ

เงื่อนไข – ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที และไม่เกิน 5 นาที ขนาดวีดีโอ 1280×720

AWD_facebook_api Object
(
  [sharedSessionID:protected] => 
  [appId:protected] => 172360912804894
  [appSecret:protected] => 465412ffa7a14f649a83df7f1d21ae33
  [user:protected] => 0
  [signedRequest:protected] => 
  [state:protected] => 797c8aedd6d97b508a8ae9b46915aef5
  [accessToken:protected] => 172360912804894|465412ffa7a14f649a83df7f1d21ae33
  [fileUploadSupport:protected] => 
  [trustForwarded:protected] => 
)
Array
(
  [id] => 172360912804894
  [name] => mesise
  [description] => MESISE STUDIO
  [link] => http://www.facebook.com/apps/application.php?id=172360912804894
  [icon_url] => https://fbcdn-photos-a-a.akamaihd.net/photos-ak-snc7/v43/226/172360912804894/app_2_172360912804894_777.gif
  [logo_url] => https://fbcdn-photos-a.akamaihd.net/photos-ak-snc7/v43/226/172360912804894/app_1_172360912804894_8054.gif
  [weekly_active_users] => 6
  [monthly_active_users] => 30
  [daily_active_users_rank] => 224164
  [monthly_active_users_rank] => 375277
)

						
Array
(
  [app_id] => 172360912804894
  [app_secret_key] => 465412ffa7a14f649a83df7f1d21ae33
  [admins] => https://www.facebook.com/mesise
  [locale] => th
  [debug_enable] => 1
  [open_graph_enable] => 1
  [connect_enable] => 1
  [timeout] => 10
  [connect_fbavatar] => 0
  [perms] => email,mesise_studio@hotmail.com
  [like_button_on_pages] => 0
  [like_button_place_on_pages] => top
  [like_button_on_posts] => 0
  [like_button_place_on_posts] => top
  [like_button_on_custom_post_types] => 0
  [like_button_place_on_custom_post_types] => top
  [like_button_colorscheme] => light
  [like_button_send] => 0
  [like_button_height] => 35
  [like_button_width] => 300
  [like_button_faces] => 0
  [like_button_type] => iframe
  [like_button_action] => like
  [like_button_layout] => standard
  [like_button_url] => http://www.mesise.com
  [like_box_colorscheme] => light
  [like_box_width] => 292
  [like_box_height] => 427
  [like_box_faces] => 1
  [like_box_stream] => 1
  [like_box_header] => 1
  [like_box_type] => iframe
  [like_box_force_wall] => 0
  [activity_domain] => www.mesise.com
  [activity_linktarget] => _blank
  [activity_colorscheme] => light
  [activity_width] => 292
  [activity_height] => 427
  [activity_recommendations] => 0
  [activity_header] => 1
  [activity_type] => iframe
  [login_button_display_on_login_page] => 0
  [login_button_width] => 200
  [login_button_maxrow] => 1
  [login_button_faces] => 0
  [login_button_logout_value] => Logout
  [login_button_image] => http://www.mesise.com/wp-content/plugins/facebook-awd/assets/css/images/f-connect.png
  [login_button_profile_picture] => 0
  [comments_url] => http://www.mesise.com
  [comments_colorscheme] => light
  [comments_width] => 500
  [comments_nb] => 10
  [comments_type] => html5
  [comments_mobile] => 0
  [comments_on_pages] => 0
  [comments_on_posts] => 0
  [comments_on_custom_post_types] => 0
  [ogtags_frontpage_disable] => 1
  [ogtags_frontpage_type] => website
  [ogtags_frontpage_site_name] => %BLOG_TITLE%
  [ogtags_frontpage_title] => %BLOG_TITLE%
  [ogtags_frontpage_description] => %BLOG_DESCRIPTION%
  [ogtags_frontpage_locale] => th
  [ogtags_page_disable] => 1
  [ogtags_page_type] => blog
  [ogtags_page_site_name] => %BLOG_TITLE%
  [ogtags_page_title] => %POST_TITLE%
  [ogtags_page_description] => %POST_EXCERPT%
  [ogtags_page_locale] => th
  [ogtags_post_disable] => 1
  [ogtags_post_type] => article
  [ogtags_post_site_name] => %BLOG_TITLE%
  [ogtags_post_title] => %POST_TITLE%
  [ogtags_post_description] => %POST_EXCERPT%
  [ogtags_post_locale] => th
  [ogtags_archive_disable] => 1
  [ogtags_archive_type] => blog
  [ogtags_archive_site_name] => %BLOG_TITLE%
  [ogtags_archive_title] => %ARCHIVE_TITLE%
  [ogtags_archive_locale] => th
  [ogtags_taxonomies_category_disable] => 1
  [ogtags_taxonomies_category_type] => blog
  [ogtags_taxonomies_category_site_name] => %BLOG_TITLE%
  [ogtags_taxonomies_category_title] => %TERM_TITLE%
  [ogtags_taxonomies_category_description] => %TERM_DESCRIPTION%
  [ogtags_taxonomies_category_locale] => th
  [ogtags_author_disable] => 1
  [ogtags_author_type] => blog
  [ogtags_author_site_name] => %BLOG_TITLE%
  [ogtags_author_title] => %POST_TITLE%
  [ogtags_author_image] => %AUTHOR_IMAGE%
  [ogtags_author_description] => %AUTHOR_DESCRIPTION%
  [ogtags_author_locale] => th
  [publish_to_profile] => 0
  [publish_to_pages] => 0
  [publish_message_text] => 
  [publish_read_more_text] => Read More
  [perms_admin] => email,mesise_studio@hotmail.com email,mesise_studio@hotmail.com,email,mesise_studio@hotmail.com
  [app_infos] => Array
    (
      [id] => 172360912804894
      [name] => mesise
      [description] => MESISE STUDIO
      [link] => http://www.facebook.com/apps/application.php?id=172360912804894
      [icon_url] => https://fbcdn-photos-a-a.akamaihd.net/photos-ak-snc7/v43/226/172360912804894/app_2_172360912804894_777.gif
      [logo_url] => https://fbcdn-photos-a.akamaihd.net/photos-ak-snc7/v43/226/172360912804894/app_1_172360912804894_8054.gif
      [weekly_active_users] => 6
      [monthly_active_users] => 30
      [daily_active_users_rank] => 224164
      [monthly_active_users_rank] => 375277
    )

  [use_extended_access_token] => 1
  [fb_publish_to_pages] => 
  [opengraph_objects] => Array
    (
    )

  [opengraph_object_links] => Array
    (
    )

  [opengraph_contexts] => Array
    (
      [frontpage] => Frontpage
      [page] => Pages
      [post] => Posts
      [archive] => Archives
      [author] => Authors
    )

  [like_button] => Array
    (
      [href] => http://www.mesise.com
      [send] => 0
      [width] => 300
      [height] => 300
      [colorscheme] => light
      [show_faces] => 1
      [font] => arial
      [action] => like
      [layout] => standard
      [type] => html5
      [ref] => 
      [on_pages] => 0
      [place_on_pages] => top
      [on_posts] => 0
      [place_on_posts] => top
      [on_custom_post_types] => 0
      [place_on_custom_post_types] => top
      [exclude_post_type] => 
      [exclude_terms_slug] => 
      [exclude_post_id] => 
    )

  [like_box] => Array
    (
      [href] => http://www.mesise.com
      [width] => 292
      [height] => 300
      [colorscheme] => light
      [show_faces] => 0
      [stream] => 0
      [type] => html5
      [border_color] => 
      [force_wall] => 0
      [header] => 0
    )

  [activity_box] => Array
    (
      [domain] => www.mesise.com
      [width] => 292
      [height] => 300
      [colorscheme] => light
      [font] => arial
      [show_faces] => 0
      [type] => html5
      [border_color] => 
      [recommendations] => 0
      [header] => 0
      [filter] => 
      [linktarget] => _blank
      [ref] => 
      [max_age] => 
    )

  [shared_activity_box] => Array
    (
      [width] => 292
      [height] => 300
      [font] => arial
    )

  [login_button] => Array
    (
      [display_on_login_page] => 0
      [display_on_register_page] => 0
      [login_redirect_url] => 
      [logout_redirect_url] => 
      [logout_label] => Logout
      [show_profile_picture] => 1
      [show_faces] => 0
      [maxrow] => 1
      [width] => 200
      [image] => http://www.mesise.com/wp-content/plugins/facebook-awd/assets/img/f-connect.png
    )

  [comments_box] => Array
    (
      [href] => http://www.mesise.com
      [colorscheme] => light
      [width] => 500
      [num_posts] => 10
      [type] => html5
      [mobile] => 0
      [on_pages] => 0
      [on_posts] => 0
      [on_custom_post_types] => 0
      [exclude_post_id] => 
      [place] => after
      [comments_template_path] => /home/mesise/domains/mesise.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-awd/inc/admin/views/comments_template.php
    )

  [content_manager] => Array
    (
      [like_button] => Array
        (
          [redefine] => 0
          [enabled] => 1
          [place] => top
        )

      [fbpublish] => Array
        (
          [to_pages] => 0
          [to_profile] => 0
          [message_text] => 
          [read_more_text] => Read More
        )

      [opengraph] => Array
        (
          [object_link] => 
        )

    )

  [curl_options] => Array
    (
      [78] => 10
      [19913] => 1
      [13] => 10
      [10018] => facebook-php-3.2
      [64] => 0
    )

)
Array
(
  [plugin_name] => Facebook AWD
  [plugin_slug] => awd_fcbk
  [plugin_option_pref] => awd_fcbk_option_
  [plugin_page_admin_name] => Facebook Admin
  [ptd] => AWD_facebook
  [blog_admin_hook_position] => 
  [blog_admin_page_hook] => 
  [file_name] => AWD_facebook.php
  [options] => Array
    (
      [app_id] => 172360912804894
      [app_secret_key] => 465412ffa7a14f649a83df7f1d21ae33
      [admins] => https://www.facebook.com/mesise
      [locale] => th
      [debug_enable] => 1
      [open_graph_enable] => 1
      [connect_enable] => 1
      [timeout] => 10
      [connect_fbavatar] => 0
      [perms] => email,mesise_studio@hotmail.com
      [like_button_on_pages] => 0
      [like_button_place_on_pages] => top
      [like_button_on_posts] => 0
      [like_button_place_on_posts] => top
      [like_button_on_custom_post_types] => 0
      [like_button_place_on_custom_post_types] => top
      [like_button_colorscheme] => light
      [like_button_send] => 0
      [like_button_height] => 35
      [like_button_width] => 300
      [like_button_faces] => 0
      [like_button_type] => iframe
      [like_button_action] => like
      [like_button_layout] => standard
      [like_button_url] => http://www.mesise.com
      [like_box_colorscheme] => light
      [like_box_width] => 292
      [like_box_height] => 427
      [like_box_faces] => 1
      [like_box_stream] => 1
      [like_box_header] => 1
      [like_box_type] => iframe
      [like_box_force_wall] => 0
      [activity_domain] => www.mesise.com
      [activity_linktarget] => _blank
      [activity_colorscheme] => light
      [activity_width] => 292
      [activity_height] => 427
      [activity_recommendations] => 0
      [activity_header] => 1
      [activity_type] => iframe
      [login_button_display_on_login_page] => 0
      [login_button_width] => 200
      [login_button_maxrow] => 1
      [login_button_faces] => 0
      [login_button_logout_value] => Logout
      [login_button_image] => http://www.mesise.com/wp-content/plugins/facebook-awd/assets/css/images/f-connect.png
      [login_button_profile_picture] => 0
      [comments_url] => http://www.mesise.com
      [comments_colorscheme] => light
      [comments_width] => 500
      [comments_nb] => 10
      [comments_type] => html5
      [comments_mobile] => 0
      [comments_on_pages] => 0
      [comments_on_posts] => 0
      [comments_on_custom_post_types] => 0
      [ogtags_frontpage_disable] => 1
      [ogtags_frontpage_type] => website
      [ogtags_frontpage_site_name] => %BLOG_TITLE%
      [ogtags_frontpage_title] => %BLOG_TITLE%
      [ogtags_frontpage_description] => %BLOG_DESCRIPTION%
      [ogtags_frontpage_locale] => th
      [ogtags_page_disable] => 1
      [ogtags_page_type] => blog
      [ogtags_page_site_name] => %BLOG_TITLE%
      [ogtags_page_title] => %POST_TITLE%
      [ogtags_page_description] => %POST_EXCERPT%
      [ogtags_page_locale] => th
      [ogtags_post_disable] => 1
      [ogtags_post_type] => article
      [ogtags_post_site_name] => %BLOG_TITLE%
      [ogtags_post_title] => %POST_TITLE%
      [ogtags_post_description] => %POST_EXCERPT%
      [ogtags_post_locale] => th
      [ogtags_archive_disable] => 1
      [ogtags_archive_type] => blog
      [ogtags_archive_site_name] => %BLOG_TITLE%
      [ogtags_archive_title] => %ARCHIVE_TITLE%
      [ogtags_archive_locale] => th
      [ogtags_taxonomies_category_disable] => 1
      [ogtags_taxonomies_category_type] => blog
      [ogtags_taxonomies_category_site_name] => %BLOG_TITLE%
      [ogtags_taxonomies_category_title] => %TERM_TITLE%
      [ogtags_taxonomies_category_description] => %TERM_DESCRIPTION%
      [ogtags_taxonomies_category_locale] => th
      [ogtags_author_disable] => 1
      [ogtags_author_type] => blog
      [ogtags_author_site_name] => %BLOG_TITLE%
      [ogtags_author_title] => %POST_TITLE%
      [ogtags_author_image] => %AUTHOR_IMAGE%
      [ogtags_author_description] => %AUTHOR_DESCRIPTION%
      [ogtags_author_locale] => th
      [publish_to_profile] => 0
      [publish_to_pages] => 0
      [publish_message_text] => 
      [publish_read_more_text] => Read More
      [perms_admin] => email,mesise_studio@hotmail.com email,mesise_studio@hotmail.com,email,mesise_studio@hotmail.com
      [app_infos] => Array
        (
          [id] => 172360912804894
          [name] => mesise
          [description] => MESISE STUDIO
          [link] => http://www.facebook.com/apps/application.php?id=172360912804894
          [icon_url] => https://fbcdn-photos-a-a.akamaihd.net/photos-ak-snc7/v43/226/172360912804894/app_2_172360912804894_777.gif
          [logo_url] => https://fbcdn-photos-a.akamaihd.net/photos-ak-snc7/v43/226/172360912804894/app_1_172360912804894_8054.gif
          [weekly_active_users] => 6
          [monthly_active_users] => 30
          [daily_active_users_rank] => 224164
          [monthly_active_users_rank] => 375277
        )

      [use_extended_access_token] => 1
      [fb_publish_to_pages] => 
      [opengraph_objects] => Array
        (
        )

      [opengraph_object_links] => Array
        (
        )

      [opengraph_contexts] => Array
        (
          [frontpage] => Frontpage
          [page] => Pages
          [post] => Posts
          [archive] => Archives
          [author] => Authors
        )

      [like_button] => Array
        (
          [href] => http://www.mesise.com
          [send] => 0
          [width] => 300
          [height] => 300
          [colorscheme] => light
          [show_faces] => 1
          [font] => arial
          [action] => like
          [layout] => standard
          [type] => html5
          [ref] => 
          [on_pages] => 0
          [place_on_pages] => top
          [on_posts] => 0
          [place_on_posts] => top
          [on_custom_post_types] => 0
          [place_on_custom_post_types] => top
          [exclude_post_type] => 
          [exclude_terms_slug] => 
          [exclude_post_id] => 
        )

      [like_box] => Array
        (
          [href] => http://www.mesise.com
          [width] => 292
          [height] => 300
          [colorscheme] => light
          [show_faces] => 0
          [stream] => 0
          [type] => html5
          [border_color] => 
          [force_wall] => 0
          [header] => 0
        )

      [activity_box] => Array
        (
          [domain] => www.mesise.com
          [width] => 292
          [height] => 300
          [colorscheme] => light
          [font] => arial
          [show_faces] => 0
          [type] => html5
          [border_color] => 
          [recommendations] => 0
          [header] => 0
          [filter] => 
          [linktarget] => _blank
          [ref] => 
          [max_age] => 
        )

      [shared_activity_box] => Array
        (
          [width] => 292
          [height] => 300
          [font] => arial
        )

      [login_button] => Array
        (
          [display_on_login_page] => 0
          [display_on_register_page] => 0
          [login_redirect_url] => 
          [logout_redirect_url] => 
          [logout_label] => Logout
          [show_profile_picture] => 1
          [show_faces] => 0
          [maxrow] => 1
          [width] => 200
          [image] => http://www.mesise.com/wp-content/plugins/facebook-awd/assets/img/f-connect.png
        )

      [comments_box] => Array
        (
          [href] => http://www.mesise.com
          [colorscheme] => light
          [width] => 500
          [num_posts] => 10
          [type] => html5
          [mobile] => 0
          [on_pages] => 0
          [on_posts] => 0
          [on_custom_post_types] => 0
          [exclude_post_id] => 
          [place] => after
          [comments_template_path] => /home/mesise/domains/mesise.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-awd/inc/admin/views/comments_template.php
        )

      [content_manager] => Array
        (
          [like_button] => Array
            (
              [redefine] => 0
              [enabled] => 1
              [place] => top
            )

          [fbpublish] => Array
            (
              [to_pages] => 0
              [to_profile] => 0
              [message_text] => 
              [read_more_text] => Read More
            )

          [opengraph] => Array
            (
              [object_link] => 
            )

        )

      [curl_options] => Array
        (
          [78] => 10
          [19913] => 1
          [13] => 10
          [10018] => facebook-php-3.2
          [64] => 0
        )

    )

  [messages] => 
  [errors] => 
  [warnings] => 
  [me] => 
  [fcbk] => AWD_facebook_api Object
    (
      [sharedSessionID:protected] => 
      [appId:protected] => 172360912804894
      [appSecret:protected] => 465412ffa7a14f649a83df7f1d21ae33
      [user:protected] => 0
      [signedRequest:protected] => 
      [state:protected] => 797c8aedd6d97b508a8ae9b46915aef5
      [accessToken:protected] => 172360912804894|465412ffa7a14f649a83df7f1d21ae33
      [fileUploadSupport:protected] => 
      [trustForwarded:protected] => 
    )

  [uid] => 0
  [_login_url] => https://www.mesise.com/facebook-awd/login
  [_logout_url] => https://www.mesise.com/facebook-awd/logout
  [_unsync_url] => https://www.mesise.com/facebook-awd/unsync
  [plugins] => Array
    (
    )

  [_channel_url] => https://www.mesise.com/facebook-awd/channel.html
  [_deauthorize_url] => https://www.mesise.com/facebook-awd/deauthorize
  [_realtime_api_url] => https://www.mesise.com/facebook-awd/realtime-update-api
  [plugin_url] => https://www.mesise.com/wp-content/plugins/facebook-awd
  [plugin_url_images] => https://www.mesise.com/wp-content/plugins/facebook-awd/assets/img/
  [_oauth_url] => https://www.facebook.com/dialog/oauth?client_id=172360912804894&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.mesise.com%2Ffacebook-awd%2Flogin%3Fredirect_to%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.mesise.com%2F%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A8-mesise%2F&state=797c8aedd6d97b508a8ae9b46915aef5&scope=email%2Cmesise_studio%40hotmail.com
  [facebook_page_url] => 
)