ภาพยนต์สั้นเรื่อง ” หัก ใน โหด “
โดย
ธนากร ทองหล่อ
กนกรัชต์ ปู่อรุณ
ภาณุสิทธิ์ โสภัณฑ์
พงศ์พัทธ์ พันชมภู
วุฒิชัย มณีแก้ว

 

One thought on “MESISE : ภาพยนต์สั้นเรื่อง ” หัก ใน โหด “”

ใส่ความเห็น